Events

Wat is een event?

Kort gezegd heeft een event het karakter van een “Meet and Greet” en moet het de uitwisseling van informatie en in het algemeen de communicatie tussen de spelers bevorderen. Dit betekent dat de spelers elkaar meestal om een specifieke reden ontmoeten en samen plezier hebben!

En hoe werkt het met events en de Party vlaggen?

Maak eerst je gratis event aan op flagstack.net/events. Op de kaart verschijnt de Party vlag na toetsing door Flagstack HQ als “begin vlag” van het event. De “begin vlag” kan pas vanaf de starttijd van het event – eveneens voor 12 uur –  gecaptured worden. Indien de organisator van het event ook een speciaal icon aan het event heeft gekoppeld, wordt deze bij het capturen van de “begin vlag” wordt dit bij jouw spelersaccount geregistreerd.

Event vlaggen – waar zijn ze goed voor?

Alleen in de directe buurt van de “begin vlag” kun je het gewenste event pakket van 25, 50 of 100, dat je eerder in de online winkel hebt gekocht, deployen. Het systeem plaatst de 25, 50 of 100 vlaggen volautomatisch in een straal van 500 meter rondom de “begin vlag” en zij blijven gedurende 12 uur op deze willekeurige coördinaten. Elke deelnemer aan een event (inclusief de deployer) kan deze vlaggen verzamelen – maar de deployer ontvangt geen capture-on punten.

De op de kaart verdeelde Party vlaggen (lichtgroen) worden automatisch door het systeem in o. g. straal geplaatst. Een controle of een Party vlag in een veiligheidsgebied ligt of hoe goed de ontvangst van de mobiele telefoon is kan niet worden gedaan. Daarom kan het in individuele gevallen gebeuren dat Party vlaggen niet beschikbaar zijn voor spelers. Als vlaggen uit het evenement pakket in ontoegankelijke gebieden worden geplaatst, kun je ze als eigenaar van de vlaggen verplaatsen, tot 150 meter verder, net als andere vlaggen.

Voor een eerlijke samenzijn zijn enkele basisvereisten voor het indienen van een event noodzakelijk:

Planning: hou rekening met een inzendingsdatum van ten minste één week voordat het event plaats vindt. Dit is nodig zodat het event kan worden gecontroleerd en vrijgegeven. En natuurlijk hebben geïnteresseerde spelers dan voldoende tijd om zich aan te melden.

“Stapelen”: stapelen van events op dezelfde locatie heeft geen zin. Daarom moeten er ten minste 24 uur tussen twee events op dezelfde plaats zitten.

Event badges: badges zijn ook beschikbaar voor het organiseren en bijwonen van events.

Om een ​​event te laten meetellen voor de badge “Event Manager” van de organisator, moeten minstens 5 deelnemers de “Event begin vlag” van het event hebben gecaptured.

Toegankelijkheid: de stationaire event locatie en een straal van 500 meter rond de “begin vlag” van het event moet toegankelijk zijn voor het publiek.

Met deze regel willen we eerlijke voorwaarden creëren voor alle spelers – elke Flagstack speler moet dezelfde kansen krijgen en basisvereisten hebben om zijn punten te behalen – zelfs bij de Party vlaggen.

Voor organisatoren: word een “Event Manager”

Voorwaarde: per evenement moeten min. 5 deelnemers de evenement vlag gecaptured hebben.

Voor bezoekers: word een “Party Animal”


Top